Udržitelnost - greenyard.group
for a healthier future
Powerblock
Udržitelnost

Věříme ve spolupráci. Každý zelený příspěvek pomáhá! Touha být udržitelným s sebou nese potřebu neustálého zlepšování.

Sustainable trade 2
Udržitelný obchod
Jsme poctiví obchodníci: jsme hrdí na skutečnost, že naši pěstitelé po celém světě dodržují lidská práva a poskytují dobré pracovní podmínky. Proto si vážíme našich dlouhodobých vztahů se společností Albert a pěstiteli.
Sustainable trade 1
Udržitelné plodiny
Naši pěstitelé vynikají v šetrnosti k životnímu prostředí. Naším cílem je neustále snižovat množství chemikálií používaných na naše rostliny a dosahovat nízké úrovně pesticidů v našich produktech. Preferujeme místní výrobu a spolehlivé producenty.
Sustainable crops
Klima a životní prostředí
Usilujeme o to, aby naše ekologická stopa byla co nejmenší. Naše ovoce a zelenina jsou pěstovány na základě poptávky a naši přepravu plánujeme inteligentně a efektivně s využitím nejmodernějších a ekologických vozidel. Snižujeme naši produkci odpadu tak, jak je v našich silách. Navzdory tomuto úsilí někdy hledáme alternativní destinace, ze kterých bychom mohli získávat naše produkty, abychom se vyhnuli plýtvání. Podporujeme také para ZOO a zámek Konopiště: záchrannou stanici pro medvědy.
Healthy products 1
Zdravé produkty
Každý den dodáváme chutné, zdravé a vysoce kvalitní produkty, které lidi podněcují, aby jedli čerstvé ovoce a zeleninu. Snažíme se lidem také trochu usnadnit život tím, že jim umožňujeme činit udržitelná rozhodnutí s ohledem na současnost a budoucnost našeho světa. Také nabádáme děti ve školách a školkách, aby se stravovaly zdravěji.
Healthy products 2
Naši zaměstnanci
Je zřejmé, že bez našich lidí nemůžeme dosáhnout našich cílů. Koneckonců jsme součtem všech lidí, kteří pro nás pracují. Nabízíme příjemné pracovní prostředí, dobré pracovní podmínky a zaměření na osobní rozvoj. Probouzíme v sobě to nejlepší, protože nás baví to, co děláme!
Local community
Místní komunita
Záleží nám také na naší místní komunitě. Uzavíráme partnerství v souvislosti s místními iniciativami, jako jsou školní akce, dětské dny, a pomáháme také domovům pro seniory. Sponzorujeme rovněž sportovní aktivity, jako je plochá dráha JAWA Divišov, a samozřejmě podporujeme všechny naše místní fotbalové hráče.
Zpráva o udržitelnosti společnosti Greenyard
Zpráva o udržitelnosti společnosti Greenyard obsahuje příklad našeho komunitního úsilí o pomoc a ukazuje, jak je možné pomoci řešit výzvy v potravinářském průmyslu.